Zastosowania grafenu
Możliwości wykorzystania grafenu - Grafen, graphene

Zastosowania grafenu

Elektronika:
Nowe tranzystory, procesory polarne o częstotliwościach powyżej 100 GHz
Ekrany dotykowe
Układ LCD i plazmowe oraz folie chroniące je przed uszkodzeniami mechanicznymi
Organiczne diody fotoluminiscencyjne
Kondensatory

Automatyka:
Bardzo czuły detektor gazów (zmiana oporności elektrycznej, całą powierzchnia grafenu bierze udziału w sorpcji)
Elektrody o wysokim przewodnictwie elektryczności
Baterie i akumulatory o wysokich pojemnościach.

Energetyka solarna:
Elektrody organiczne, ogniwa fotowoltaiczne
Warstwy zewnętrzne kolektorów słonecznych
Akumulatory

Chemia, biologia i medycyna
Narzędzia w inżynierii genetycznej
Diagnostyka medyczna
Arkusze antybakteryjne
Absorbenty olejów o wysokiej odporności pojemności sorbcyjnej