ZAREJESTRUJ SIĘ W AKADEMI PRYWATNEGO INWESTORA , WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU Kliknij tutaj

 
Site Loader

Przyznanie kredytu bankowego dla kredytobiorcy, w każdym przypadku jest dla instytucji bankowej ryzykowne, ponieważ może zdarzyć się sytuacja, w której osoba biorąca kredyt nagle przestanie go spłacać.
Dlatego tez bank musi się zabezpieczyć, aby w przypadku niedotrzymania umowy przez kredytobiorce, mógł w jakiś sposób wyegzekwować swoje pieniądze.

Oto kilka przykładów zabezpieczeń kredytowych stosowanych przez polskie banki:

1. Weksel in blanco – standardowe zobowiązanie do zapłaty. Musi posiadać podpis wystawcy.

2. Poręczenie – do zapłaty zadłużenia zobowiązuję osobę trzecią (poręczającą za kredytobiorcę).

3. Pełnomocnictwo – zgoda na dysponowanie przez bank rachunkiem bankowym dłużnika, regularne pobierani środków na spłatę kredytu z jego konta.

4. Przystąpienie do długu kredytowego – ”dołączenie” do umowy kredytowej trzeciej osoby, która od momentu dołączenia ma takie same zobowiązania jak kredytobiorca.

Różnice pomiędzy kredytem a pożyczką.

Wielu z nas nieświadomie używa pojęć ”kredyt” i ”pożyczka” zamiennie.
Jest to jednak dość dużym błędem, gdyż te dwa określenie mają całkiem inne, dalekie od siebie znaczenie.

Podstawową różnicą pomiędzy kredytem a pożyczka jest fakt, iż umowę kredytową możemy sporządzić tylko i wyłącznie z instytucją bankową. Pożyczkę natomiast możemy wziąć zarówno od instytucji parabankowych, jak i od osób fizycznych, na przykład rodziny czy przyjaciół.

Ponadto, przy kredycie konieczne jest sporządzenie umowy pomiędzy stronami w formie pisemnej.
Pożyczka nie wymaga spisywania umowy, chyba że jest to pożyczka od firmy zajmującej się ich udzielaniem. Przy pożyczce przekraczającej kwotę 500zł, sporządzenie umowy jest obowiązkowe.

Firmy udzielające pożyczek, nie ingerują w cel ich przeznaczenia.
Inaczej jest natomiast z kredytami – kredytobiorca jest zobowiązany poinformować bank o celu, na który pożycza pieniądze. Wyjątek stanowią kredyty konsumpcyjne i gospodarcze, które nie opiewają na duże kwoty i najczęściej są wykorzystywane na bieżące wydatki.

Post Author: michaeldigital