Firma Michael Digital  została założona w 2017 r.

Nadrzędnym celem działalności firmy jest pomoc.

Główną misją jest promowanie wymagającego i świadomego stylu życia – takiego, w którym nie jesteśmy popychani przez życie „to tu to tam”, ale takiego, gdzie to my wyznaczamy dokąd i jak idziemy.

Osiągnąć to – nasz CEL - w mojej ocenie – można, dzięki podstawowym wartościom, jak Praca, Wzajemne Poszanowanie, Wolność, Partnerstwo, Pprzekonanie, a także pochodnymi –  jak Przedsiębiorczość czy Kreatywność.

Firma Michael Digital to bunt przeciw współczesnej kulturze skrótowców, bunt przeciw stawianiu swojego wygodnickiego „ja” ponad wszystko, bunt przeciw chodzeniu na skróty. Jest to również bunt przeciwko wiecznej niemożności zrobienia czego kolwiek.

Firma Michael Digital daje szanse każdemu, że da się inaczej – że można stworzyć dogłębne ( i dłuższe ) treści, że ludzie mogą i chcą wziąć życie w swoje ręce i być świadomymi i aktywnymi. Pokazuję jak być kreatywnym, przedsiębiorczym i Wolnym – a więc niezależnym i odpowiedzialnym. Michael Digital zajmuje się kilkoma płaszczyznami :

Inwestycje

Dystrybucja

Szkolenia

Usługi

 

Dzięki zmianie myślenia i postępowania oferta jest dostępna zarówno dla osób prywatnych jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw

Inwestowanie

Dzięki technologii, w tym również technologii BLOCKCHAIN Michael Digital umożliwia na zasadach Partnerskich w modelu B2B inwestowanie dla każdego. Współpraca z doświadczonymi Partnerami (Fundacja Światowy Ruch Polaków, IMP Europa oraz For Direct Bank) pozwala na stabilne i długo dystansowe działanie. Innowacyjność  i  daleko wysunięty do przodu , długo terminowy plan finansowy każdemu umożliwia ( firma jak i osoba prywatna) wypracowanie dochodów na spodziewanym poziomie.  

Dystrybucja

W odnalezieniu klienta detalicznego. firma jest Partnerem, Dystrybutorem Programu Wee. Jeżeli pracujesz w sektorze B2B lub po prostu - masz kontakty, znasz właściciela / prezesa / dyrektora finansowego lub inną decyzyjną osobę w jakiejś firmie/firmach? Chcesz bez większego wysiłku zarobić dodatkowo kilka/kilkadziesiąt/kilkaset złotych?
Poleć firmę MichaelDigital swoim klientom a zapłacimy Ci prowizje za samo polecenie! (więcej szczegółów na temat oferty znajdziesz na htttp://michaeldigitalspot.net)
Proponujemy Ci bardzo prosty model współpracy - PARTNERSKI  Poleć naszą firmę swoim Klientom a wypłacimy Ci prowizję!

Szkolenia

Integracja dwóch płaszczyzn w jednolitą całość powoduje potrzebę wiedzy, wiedzy zarówno wyspecjalizowanej jak i ogólnej. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych praktyków w swoich dziedzinach.

 

Usługi

Usługi są prowadzone w zakresie Fotografii artystycznej , obejmują międzyinnymi :

  • fotografia portretu
  • fotografia produktu
  • fotografia architektury
  • fotografia zwierzęca
  • fotografia widokowa (pejzaż)
  • fotografia w/g zamówienia