Dr hab. Wiesław Stręk Grafen Naukowiec,

Jeden z najlepszych naukowców zajmujących się grafenem na świecie i współautor ponad 60 patentów. Liczne publikacje.

Kierownik Zakładu Spektroskopii Stanu Podekscytowanego w Instytucie Badań Niskich Temperatur i Struktur Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (od 1971 r.).

Działalność naukowa: właściwości optyczne związków metali ziem rzadkich i metali przejściowych; teoria relaksacji elektronów (radiacyjna i nieradia)
przejścia przejściowe, interakcje kooperacyjne); spektroskopia laserowa; czujniki optyczne i bioczujniki; materiały laserowe; technologie materiałów luminescencyjnych (nanofosforany), przezroczysta ceramika, porowate materiały termoizolacyjne, materiały nanoceramiczne do ogniw paliwowych; krioterapia; zjawiska terapii fotodynamicznej i diagnostyki; laseroterapia; indukowana laserowo emisja światła białego w materiałach zawierających jony ziem rzadkich oraz w grafenie.

Organizator i współorganizator ponad 30 konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym:

– spektroskopia metali ziem rzadkich,
– Wzbudzone stany elementów przejściowych,
– Międzynarodowa konferencja nt. Elementów f,
– Międzynarodowa struktura warsztatu i spektroskopia ziem rzadkich,
– Międzynarodowa konferencja na temat luminescencji,
– Międzynarodowa konferencja na temat materiałów zol-żel,
– Międzynarodowa konferencja na temat metali ziem rzadkich.
– Sympozjum Ceramiki Laserowej

Dr hab. Wiesław Strek jest promotorem 11 prac doktorskich i laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym:

Złote medale na Międzynarodowej Wystawie Innowacji „Eureka” Bruksela (1999, 2000, 2002, 2004, 2006,2008, 2009);

Poznaj cały zespół

 

KUPUJĘ  TOKENY  TCR